Uitzending Gemist

Is je brein mannelijk of vrouwelijk?

Dokter Michael Mosley en hoogleraar Alice Roberts onderzoeken of de hersenverbindingen van mannen en vrouwen werkelijk van elkaar verschillen. Nieuw onderzoek voert aan dat de verbindingen in de hersenen van mannen en vrouwen verschillende patronen hebben, patronen die mogelijk vormen van typisch mannelijk en typisch vrouwelijk gedrag kunnen verklaren. Maar zijn deze patronen aangeboren of worden ze gevormd door de wereld om ons heen? Met de hulp van een team van menselijke 'laboratoriumratten' en een groep berberapen testen Michael en Alice wetenschappelijke ontdekkingen en kijken of de oude stereotypen wel kloppen. Ze vragen zich af of dit nieuwe wetenschappelijke onderzoek gunstig is voor mannen u00e9n vrouwen of dat de seksen er nog verder door uiteen worden gedreven.

Uitzendingen